Een kandidaat via detachering of zelf detacheren

Waarom detacheren?

Zoekt u een kandidaat voor een bepaalde periode of zoekt u naar iemand die voor één of meerder projecten moet worden ingezet? Dan kunt u kiezen voor detachering.

Detachering kan in meerdere gevallen interessant zijn. In de eerste plaats is het handig voor de tijdelijke vervanging van een medewerker, bijvoorbeeld bij een zwangerschap, of u heeft plotseling extra capaciteit nodig, zoals bij een onverwachte piek in de werkzaamheden. Verder kunt u ook een beroep doen op detachering bij speciale projecten die vragen om werknemers met specifieke kennis en/of vaardigheden.

Voordelen van detachering

Het voordeel van Detachering is dat Gierveld Recruitment de kandidaat in dienst heeft met de daarbij behorende werkgeversverplichtingen. Ook heeft het contract een begin en een eind datum, waardoor u, maar ook de kandidaat, meer zekerheid heeft over de lopende periode. Daarnaast hoeft u zelf uw loonhuis niet in te richten en geen personeelsadministratie te voeren, dit alles regelt Gierveld Recruitment voor u! Als opdrachtgever heeft u dus meer zekerheid over de periode dat de kandidaat bij u werkzaam is.

Kiest u voor detachering, dan wordt er een detacheringsovereenkomst opgesteld bij ons, de kandidaat is dan in dienst bij Gierveld Recruitment. Bij deze vorm kunnen wij de overeenkomsten op maat maken en diverse emolumenten opnemen. Hierbij kunt u denken aan de looptijd, proeftijd, bonus, opzegtermijn en overige emolumenten die u hanteert binnen uw organisatie. Hierbij volgen wij de NBBU Cao.

Wilt u meer informatie over Detachering via Gierveld Recruitment? Neem dan contact op met ons.

Koffie? We komen graag in contact!